Vi genomför köp-, sälj-, finansierings- eller andra arrangemang enligt kundens behov

Låt oss göra transaktionen för dig

Vi tar helhetsansvar för genomförandet av företagstransaktionen – från början till slut – och levererar ett lyckat resultat till vår kund.

1

Vi kartlägger möjligheter och ger dig alternativ

Den bästa lösningen kan ibland hittas utanför de mest uppenbara alternativen.

2

Vi ger det bästa mervärdet för aktieägare

Vi uppvisar det bästa ägarvärdet genom anbudstävlan – vid behov även internationellt.

3

Vi genomför transaktionen

Vi genomför transaktionen snabbt och säkert.

Kunden kommer först

Vi har framgångsrikt genomfört ett flertal företagsförsäljningar eller utvidgningar av ägarbasen. Därmed har affärsverksamhetens framgång och kontinuitet kunnat säkerställas även i fram­tiden. Samtidigt har vi sett till att företagaren får en rättvis och ordentlig belöning för sitt livsverk.

Försäljningsprocessen

När vi kommit överens med ägaren om ett uppdrag, börjar vi med att analysera företagets strategi och verksamhet. Vi tror på att en noggrann genomgång är grunden för en lyckad försäljning, och därför ställer vi höga krav på vårt försäljnings material. Det underlättar och hjälper de identifierade köparkandidater att upptäcka det bästa fi öretaget och dess framtida potential. Vi leder hela transaktionen, allt från preliminära anbud till ett framgångsrikt avslut.

Grunder för arvode

Varje transaktion är olika, så vår arvodesstruktur varierar från fall till fall. Vi föredrar att först bekanta oss med målbolaget och sedan ge ett förslag på arvode. Vi tar gärna på oss risken i en försäljningsprocess, dvs vi jobbar gärna så att vårt arvode är baserat på hur väl vi lyckas genomföra transaktionen.

Funderar du på att sälja ditt företaget eller hitta en strategisk partner?

Funderar du på att sälja ditt bolag eller hitta en strategisk partner? Berätta kort om dina behov eller fråga om våra tjänster. Vi återkommer till dig gärna!

  Köp-processen

  När vi utför ett köpuppdrag är vår målsättning att hjälpa kunden med att nå utsatta mål för företagets utveckling. Vi gör en analys av potentiella uppköpskandidater som inkluderar en beskrivning av deras affärsverksamhet och en preliminär uppskattning av det tilltänkta företagets värde.

  Vi diskuterar preliminärt med ägarna av det tilltänkta företaget gällande deras säljavsikter. Vi förbereder därefter material som vår kund behöver för att kunna göra ett upplyst beslut, ge ett attraktivt men realistiskt bud och därefter inleda förhandlingarna.

  Broadius ansvarar eller deltar aktivt i förhandlingarna som förs med köpeobjektet.

  Broadius styr och koordinerar de nödvändiga due diligence - kartläggningarna enligt överenskommelse samt leder avtalsförhandlingarna för att säkerställa ett smidigt avancemang. Förutom Kunden och Köparen deltar även deras jurister i förhandlingarna.

  Processen avslutas med underteckning av köpekontrakt och andra relaterade dokument samt betalning av köpeskillingen.

  Kontakta oss

  Berätta kort om dina behov eller fråga om våra tjänster. Vi återkommer till dig gärna!